Výzkum trhu – k čemu potřebujeme výzkumy?

Co je to výzkum trhu, k čemu potřebujeme výzkumy a průzkumy?

Umožňuje stanovit základní tržní prvky včetně cen zboží a služeb, poptávku po nich a jejich nabídku, jakož i názor a způsob chování spotřebitelů. Výzkum trhu umožňuje také definovat strategii konkurenceschopnosti.

V současnosti závisí úspěch podniku od analýzy, která usnadňuje správné rozhodování v podnikání. Znalosti o požadavcích trhu a správně uplatňovány marketingové strategie umožňují vznik nových služeb a produktů.

Výzkum trhu – k čemu potřebujeme výzkumy?

Klíčovým prvkem shromažďování údajů, které dávají převahu nad konkurencí, je výzkum trhu.

Takový výzkum se doporučuje v situacích se zvýšeným rizikem, když má dojít k důležitým rozhodnutím o podnikání. Mezi takové situace patří zejména:

 • Vznik konkurence, o kterou je mezi zákazníky velký zájem.
 • Plánovaná expanze na nové trhy.
 • Transformace z trhu prodávajícího na trh kupujícího.
 • Změny v hospodářské politice daného státu.
 • Neustálé změny požadavků zákazníků a omezení jejich potřeb.

Hlavním důvodem výzkumu pro podniky poskytující služby a produkty je zvýšit
poptávku po nabízených produktech. Níže uvedené faktory jsou známé jako užitečné při získávání co největšího počtu zákazníků:

 • Testovací výzkum
 • Výzkum cen
 • Výzkum značky
 • Produktový výzkum
 • Výzkum spokojenosti zákazníků
 • Výzkum domácností

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují výběr výzkumné metody, jako například čas, který máme na shromažďování údajů, velikost výzkumné oblasti, finanční výdaje a cíl výzkumu.

Průzkum je jednou z nejpopulárnějších výzkumných technik. Díky jednoduchosti sběru dat a analýzy se stal základním nástrojem marketingového výzkumu.

Průzkum je jednou z nejpopulárnějších výzkumných technik.

Rozlišujeme několik typů průzkumů, které usnadňují výběr správné techniky na zkoumání problému a aspektů důležitých pro zákazníka. V současnosti používané metody průzkumu zahrnují:

 • Telefonický,
 • Přes mail,
 • Přes tisk,
 • Přímý kontakt,
 • Přes rádio a TV,
 • komerční,
 • Přes počítač,
 • Auditorium,
 • rozdávání dotazníku;

V době internetu jsou online a mobilní průzkum nejdostupnější a nejlevnějšími způsoby sběru údajů. Takový výzkum má relativně vysoký rozsah s nízkými finančními náklady. Online průzkumné otázky jsou jednoduché a odpovědi na ně nejsou pro účastníky těžké.

Anonymita průzkumu zaručuje důvěryhodnost dané odpovědi, která koreluje s účinností provedeného výzkumu.

TGM Research - mobile surveys

TGM Panel Czech je vlastnictvím společnosti TGM Research FZE, která se zabývá výzkumem celosvětového trhu. Žijeme v digitalizovaném světě. Využijme toho pro výzkum trhu. Staňte se členem naší mobilní společnosti.